Jak sfinansować operację ucha

Jak sfinansować operację ucha

Niezależnie od tego, czy niedawno poddałeś się operacji ucha, czy też rozważasz ją od jakiegoś czasu, masz zapewne wiele pytań na ten temat. Jednym z najczęstszych jest pytanie o to, jak możesz za nią zapłacić. Z pewnością ucieszy Cię wiadomość, że istnieje kilka różnych opcji, które możesz wybrać.

Myringotomia

Wykonanie myringotomii to zabieg chirurgiczny, który pomoże Ci zmniejszyć ciśnienie i stan zapalny w uchu środkowym. Pomoże Ci również złagodzić ból. Może również pomóc w zapobieganiu nawracającym infekcjom ucha.

Operacja jest zwykle wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Procedura jest zwykle zakończona w ciągu około 15 do 60 minut. Dziecko jest następnie przenoszone do sali pooperacyjnej. Rodzice mogą w tym czasie pozostać przy dziecku.

W zależności od lokalizacji zabiegu, cena za myringotomię będzie różna. Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne, koszt zabiegu myringotomii może zostać pokryty. Jeśli nie, może być konieczne zapłacenie za zabieg. Może być również wymagane zapłacenie udziału własnego.

Oprócz korzystania z ubezpieczenia, możesz być w stanie zaoszczędzić na kosztach zabiegu myringotomii za pomocą karty kredytowej CareCredit. Kartą kredytową możesz płacić za leczenie słuchu, jak również za inne wydatki medyczne.

Twój lekarz może również zlecić badania krwi i wykonać tympanogram, aby ustalić, czy masz płyn w uchu środkowym. Jeśli lekarz stwierdzi, że tak, może być konieczne przyjmowanie antybiotyków systemowych przez kilka tygodni.

Myringotomia może być wykonana na jednym lub obu uszach. Jeśli masz obustronną myringotomię, możesz doświadczyć tymczasowej utraty słuchu. Zabieg pomoże przywrócić słuch.

Zabieg wykonywany jest w gabinecie lub w szpitalu, w zależności od potrzeb. Możesz potrzebować znieczulenia ogólnego lub miejscowego. Niektórzy lekarze wykonują zabieg myringotomii w gabinecie, ale łatwiejsze może być uzyskanie pokrycia ubezpieczeniowego, jeśli zabieg zostanie wykonany w szpitalu.

Twój lekarz może zalecić, abyś przed zabiegiem wziął krople znieczulające do uszu. Może również poprosić o powstrzymanie się od jedzenia po północy w noc poprzedzającą zabieg myringotomii. Możesz również zostać poproszony o zorganizowanie zaufanego kierowcy.

Zabieg myringotomii może wiązać się z użyciem grometu. Przepaska ta jest wkładana do otworu w błonie bębenkowej, aby pomóc w kontrolowaniu krwawienia. Jeśli grommet nie zostanie założony prawidłowo, może on zostać wciągnięty do środka i spowodować powstanie masy w uchu środkowym.

Obliteracja wyrostka sutkowatego

Obliteracja chirurgiczna to zabieg polegający na obliteracji jamy wyrostka sutkowatego. Zabieg ten jest korzystny dla pacjenta, ponieważ zmniejsza objawy i ogranicza konieczność konsultacji laryngologicznych. Jednak zabieg ten może również powodować powikłania. Ponadto może uwięzić resztki cholesteatoma.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Nacina się wyrostek sutkowy i usuwa skórę wyściełającą ubytek. Następnie ubytek jest wypełniany materiałami biologicznymi lub syntetycznymi. Do wypełnienia stosuje się pastę z fosforanu wapnia ze względu na jego osteokonduktywność. Pasta fosforanu wapnia jest dostępna w formie granulatu. Do obliteracji sutka stosuje się również szkło bioaktywne. Szkło bioaktywne składa się z materiału bioaktywnego, który może być resorbowalny lub nie. Stosowane jest również do rekonstrukcji ucha środkowego.

Przeprowadzono kilka badań w celu określenia skuteczności obliteracji mastoidu. Niektóre z badań wykorzystywały ogólne kwestionariusze do pomiaru zmian w jakości życia po zabiegu. Inne oceniały efekt obliteracji wyrostka sutkowatego w badaniu prospektywnym. W tym ostatnim badaniu jakość życia związana ze zdrowiem (HRQoL) była mierzona za pomocą Zurich Chronic Middle Ear Inventory (ZCMEI).

W jednym badaniu oceniano obliterację przy użyciu szkła bioaktywnego. Badanie obejmowało grupę 25 pacjentów. Pacjenci byli mężczyznami i kobietami. Ich średni wiek wynosił 51,6 lat. Mieli 14 uszu prawych i 11 uszu lewych.

W innym badaniu oceniano wpływ obliteracji wyrostka sutkowatego na upowietrznienie ucha środkowego. Pacjenci byli oceniani po roku i po dwóch latach. Wyniki wykazały, że pacjenci mieli lepsze upowietrznienie ucha środkowego po obliteracji wyrostka sutkowatego. Ponadto pacjenci mieli lepszą jakość życia.

W jednym badaniu porównano obliterację wyrostka sutkowatego z rekonstrukcją chrząstki błony bębenkowej. W badaniu stwierdzono, że chrząstka błony bębenkowej nie była niezawodnym materiałem obliterującym. Jednak pacjenci nie doświadczyli znaczącej zmiany HRQoL po obliteracji chrząstki błony bębenkowej.

W trzecim badaniu oceniano zastosowanie syntetycznego biomateriału do obliteracji mastoidu. Badanie obejmowało grupę 31 pacjentów. Pacjenci zostali poddani zabiegowi CWDT. Następnie byli oceniani w średnim okresie obserwacji wynoszącym 9,2 miesiąca. Pacjenci byli oceniani pod kątem miejscowych infekcji.

Ossiculoplastyka

Podczas operacji Ossiculoplastyki małe kości w uchu środkowym są zastępowane małymi sztucznymi protezami. Zabieg ten wykonuje się w celu poprawy niedosłuchu przewodzeniowego spowodowanego chorobą ucha środkowego. Podczas tej procedury, małe nacięcie jest wykonane za uchem. Kosteczki słuchowe są repozycjonowane i naprawiane za pomocą specjalnego żelu lub papieru.

Operacja oskuloplastyki jest często wykonywana w połączeniu z tympanoplastyką. Te dwie procedury służą do naprawy kości ucha środkowego i błony bębenkowej. Oprócz zapewnienia słyszenia przewodzącego, tympanoplastyka może również zapobiegać przyszłym infekcjom w jamie ucha środkowego.

Niektóre z materiałów stosowanych do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych obejmowały chrząstkę, hydroksyapatyt, tytan, platynę i teflon. Operacja osikuloplastyki może być również wykonana przy użyciu autoprzeszczepów, czyli materiałów, które są pobierane z ciała pacjenta.

Ossiculoplastyka może być wykonywana metodą endoskopową, która zapewnia lepszą wizualizację, mniejszą inwazyjność i lepszy wczesny wynik audiologiczny. Technika ta została opracowana w celu uniknięcia dużych nacięć i innych powikłań związanych z konwencjonalną mikroskopową ossikuloplastyką.

Wcześniejsze zabiegi chirurgiczne wykorzystywały materiały biologiczne. Na przykład w jednym z ostatnich badań zastosowano przeszczep kompozytowy kostno-chrzęstny. Przeszczep ten został porównany z protezami ossiculoplastycznymi w celu określenia najlepszego materiału do ossiculoplastyki.

Inne materiały obejmują polietylen, cement szklano-jonomerowy i tytan. Materiały te są szeroko stosowane w chirurgii sercowo-naczyniowej i ortopedycznej. Oprócz zastosowania w ossiculoplastyce, implanty tytanowe są również wykorzystywane w rekonstrukcyjnej chirurgii plastycznej.

Oprócz protez ossikuloplastycznych, przeszczep kompozytowy kostno-chrzęstny jest materiałem autologicznym, który został wprowadzony jako nowatorski materiał do ossikuloplastyki. Jest to materiał bioaktywny, który sprzyja chemicznej adhezji pomiędzy implantem a tkanką.

Najlepszy materiał ossikuloplastyczny do rekonstrukcji pozostaje kontrowersyjny. Nie ma gwarancji, że jakikolwiek materiał będzie idealny do wykonania zabiegu. Dlatego ważne jest, aby rozważyć warunki medyczne i preferencje pacjenta przed wyborem materiału do ossikuloplastyki.

Niektóre czynniki, które mogą wpłynąć na pomyślne słyszenie po ossiculoplastyce obejmują obecność cholesteatoma, perforację błony bębenkowej, utratę łuku strzemiączkowego oraz rodzaj zastosowanej protezy.

Najważniejszymi predyktorami dobrych krótkoterminowych wyników słuchowych po ossiculoplastyce były: obecność rękojeści młoteczka, zdrowa błona śluzowa ucha środkowego oraz obecność suprastruktury strzemiączka.

Przywracanie słuchu za pomocą chirurgii ucha

Chirurgiczne przywracanie słuchu może pomóc pacjentom z niektórymi rodzajami ubytków słuchu. Operacje te mogą pomóc zmniejszyć ryzyko infekcji i zapewnić ulgę objawową. Procedura zazwyczaj wymaga krótkiej hospitalizacji i okresu rekonwalescencji. Po zabiegu pacjenci są zachęcani do odpoczynku w domu i unikania uciążliwej aktywności przez tydzień.

Tympanoplastyka jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w celu naprawy błony bębenkowej, która uległa uszkodzeniu. Zabieg wykonywany jest przez kanał słuchowy i zazwyczaj wymaga znieczulenia ogólnego. Chirurdzy umieszczają zdrową tkankę z ciała pacjenta, która następnie łączy się z błoną bębenkową.

Tympanoplastyka jest często wykonywana u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, lub infekcjami ucha środkowego. Podczas zabiegu błona bębenkowa jest tymczasowo podnoszona, aby umożliwić jej naprawę. Następnie błona bębenkowa jest umieszczana z powrotem we właściwej pozycji. Większość pacjentów może wrócić do domu tego samego dnia.

Tympanoplastyka może być również wykonana w celu naprawy błony bębenkowej, która uległa przebiciu. Zabieg może obejmować umieszczenie przeszczepu, który jest materiałem pochodzącym z mięśni ciała pacjenta. Przeszczep jest następnie umieszczany nad otworem strzemiączka i umożliwia przekazywanie fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego.

Strzemiączko jest małą, w kształcie wahaczy kością, która odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu fal dźwiękowych z ucha środkowego do ucha wewnętrznego. Kiedy kość staje się twarda i nie może drgać, zakłóca transmisję dźwięku.

Otoskleroza to stan, który dotyka ucha środkowego. Może być dziedziczna lub może być związana z niektórymi chorobami wirusowymi. Może być również spowodowana przez uraz lub powtarzające się infekcje ucha. Otoskleroza może być leczona chirurgicznie, a znaczna poprawa słuchu następuje zwykle po czterech tygodniach.

Oprócz tych procedur, radiochirurgia jest opcją dla pacjentów z nieprawidłową częścią ucha. Procedura ta może bezpiecznie usunąć narośla w mózgu, czaszce i uchu. Zakres rekonstrukcji zależy od rodzaju usuniętego guza.

Implanty przewodnictwa kostnego, rodzaj aparatu słuchowego, mogą być stosowane w leczeniu ciężkich ubytków słuchu. Urządzenia te są chirurgicznie wszczepiane w kość za uchem. Pomagają one przekierować kryształy wapnia z powrotem na ich właściwe miejsce.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *