Różne procedury chirurgii ucha i ich techniki

Różne procedury chirurgii ucha i ich techniki

Ci, którzy cierpią na choroby i problemy związane z uszami, powinni być świadomi różnych procedur chirurgii ucha i ich technik. To pomoże im zdecydować się na rodzaj operacji, która jest dla nich odpowiednia.

Mastoidektomia

Ogólnie rzecz biorąc, mastoidektomia jest wykonywana jako prosta operacja, która eliminuje chorobę z mastoidy. Może być również stosowana w leczeniu cholesteatoma. Jest to zabieg, który wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.

W mastoidektomii usuwane są zainfekowane komórki powietrzne wyrostka sutkowatego. Komórki te znajdują się w pustej przestrzeni w czaszce. Infekcja jest zazwyczaj spowodowana zapaleniem ucha. Następnie rozprzestrzenia się na kości czaszki. Kość sutkowa jest otwierana za pomocą wiertła chirurgicznego, aby usunąć zainfekowaną tkankę.

W przeszłości, operacja komórki powietrznej sutka była powszechnie stosowana w leczeniu infekcji. Jednak długoterminowe perspektywy dla mastoidektomii zależy od rodzaju wykonanej mastoidektomii. Mastoidektomia może być dobrym rozwiązaniem dla pacjentów z nawracającymi infekcjami ucha.

Operacja mastoidektomii może być wykonana samodzielnie lub może być wykonana w połączeniu z tympanoplastyką. Tympanoplastyka jest rodzajem operacji ucha środkowego i polega na umieszczeniu w uchu rurki zwanej tympanostomią.

Po zabiegu pacjenci mogą otrzymywać antybiotyki dożylnie. Mogą również otrzymać rurkę drenażową, w zależności od stopnia zakażenia. Powinni również trzymać się z dala od wody i unikać czynności, które mogą spowodować ucisk na ucho. Powinni również unikać dmuchania nosa przez kilka tygodni.

Powrót do zdrowia po operacji mastoidektomii może obejmować drętwienie lub dyskomfort. Pacjenci mogą również odczuwać bóle głowy. W zależności od rozległości zabiegu, pacjenci mogą potrzebować unikać forsownej aktywności przez kilka tygodni. Powinni również unikać pływania i wydmuchiwania nosa. Powinni również zaplanować powrót do domu tego samego dnia co zabieg.

Po mastoidektomii, pacjenci powinni unikać pływania lub wywierania nacisku na ucho przez co najmniej cztery tygodnie. Powinni również uważać podczas wydmuchiwania nosa, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia w uchu.

Tympanoplastyka

Często wykonywana u dorosłych i dzieci, tympanoplastyka jest rodzajem operacji naprawiającej perforację błony bębenkowej. Błona bębenkowa jest tkanką, która oddziela kanał słuchowy od ucha środkowego. Jej pęknięcie może wpływać na słuch, zawroty głowy i zawroty głowy. Zabieg ten naprawia perforację, zmniejszając ryzyko infekcji.

Istnieją dwa rodzaje tympanoplastyki. Pierwszy typ wykonywany jest przez kanał słuchowy. Drugi typ wykonywany jest zza ucha. Obie metody polegają na zastosowaniu przeszczepu błony bębenkowej. Przeszczep jest wsuwany za błonę bębenkową i podtrzymywany przez materiał uszczelniający.

Tympanoplastyka jest wykonywana przez certyfikowanego specjalistę w dziedzinie uszu, nosa i gardła (ENT). Zabieg jest zazwyczaj wykonywany w szpitalu lub w ambulatorium. Większość pacjentów wraca do zdrowia po zabiegu bez komplikacji, ale pełne wyzdrowienie może potrwać do trzech miesięcy.

Tympanoplastyka może być wykonana u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego. Zabieg ten poprawi słuch i rozwój społeczny. Pacjenci są zazwyczaj wypisywani tego samego dnia. Większość pacjentów zgłasza się do laryngologa na wizytę kontrolną za tydzień.

Operacja może trwać do dwóch godzin. Pacjenci są umieszczani w znieczuleniu ogólnym. Po operacji pacjent jest umieszczany w sali pooperacyjnej. Czas rekonwalescencji różni się w zależności od pacjenta, ale większość pacjentów jest wypisywana tego samego dnia.

Przeszczep użyty w tympanoplastyce może się rozpuścić, jeśli błona bębenkowa lub wyrostek sutkowy są zakażone. Pacjenci powinni dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących opieki po zabiegu.

W przypadku dzieci, tympanoplastyka może być wykonana przez kanał słuchowy lub małe nacięcie za uchem. Niektórzy pacjenci będą wymagali przeszczepu powięzi.

Przed zabiegiem kanał słuchowy jest czyszczony i badany pod mikroskopem. Lekarz laryngolog usunie wszelkie szwy, które zostały założone podczas operacji.

Stapedektomia

Chirurgiczne usunięcie stapek jest wykonywane w celu leczenia różnych problemów ze słuchem. Operacja przeprowadzana jest przez przewód słuchowy i trwa zazwyczaj od jednej do dwóch godzin.

Operacja jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Po zabiegu należy nosić w uchu bawełnianą zatyczkę, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do ucha. Pacjent może również odczuwać zawroty głowy przez kilka dni po zabiegu.

W celu zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości w obrębie torebki ucha stosuje się tomografię komputerową. W niektórych przypadkach cała stopka może zostać usunięta. Ponadto, chirurg może użyć przeszczepów żylnych, aby zamknąć płyny ucha wewnętrznego.

Zabieg jest zazwyczaj udany. Poprawia słuch w około 90 procentach przypadków. Jest to również bezpieczna operacja. Zazwyczaj pacjenci mogą wznowić lekkie czynności w ciągu tygodnia po zabiegu.

Zabieg jest zwykle wykonywany w znieczuleniu miejscowym i sedacji dożylnej. Pacjenci często są w stanie opuścić szpital następnego dnia po zabiegu.

Zabieg polega na usunięciu chorej kości strzemiączka i zastąpieniu jej sztucznym substytutem. Kość sieczna jest następnie wypełniana protezą, która przekazuje wibracje dźwiękowe do ucha wewnętrznego. Proteza powinna być dopasowana przez chirurga, który czuje się dobrze w tej procedurze.

Operację wykonuje się zazwyczaj w jednym uchu na raz. W przypadku drugiego ucha, przed wykonaniem operacji musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy.

Stapedektomia jest zabiegiem, który ma wysoki wskaźnik powodzenia. Jest bezpieczny do wykonania u dzieci. Pacjenci mogą również skorzystać z leczenia uzupełniającego, takiego jak drenaż kręgosłupa. Jeśli jednak objawy utrzymują się po zabiegu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów mogą wystąpić kilkudniowe zawroty głowy, nudności i wymioty. Zazwyczaj zawroty głowy ustępują samoistnie.

Dekompresja worka endolimfatycznego

Zabiegi chirurgiczne w celu skorygowania choroby Meniere’a są dostępne i mogą być wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Jedną z najbardziej skutecznych procedur jest dekompresja worka endolimfatycznego, która jest stosowana w celu zmniejszenia ciśnienia na worku endolimfatycznym. Pozwoli to na złagodzenie objawów i zmniejszenie utraty słuchu.

Choroba Meniere’a jest stanem, który wpływa na ucho wewnętrzne i charakteryzuje się zmiennym ubytkiem słuchu, zawrotami głowy, szumami usznymi i zmianami w odczuwaniu ciśnienia w uchu. Opcje leczenia obejmują terapię medyczną, leki i operację. Opcja chirurgiczna jest jednym z najlepszych sposobów kontrolowania choroby Meniere’a.

W zabiegu dekompresji worka endolimfatycznego wykonuje się nacięcie za uchem i umieszcza się mały stent w worku endolimfatycznym. Stent ułatwia odpływ płynu, odwracając w ten sposób uszkodzenia spowodowane nagromadzeniem płynu. Pacjent po wyzdrowieniu wraca do domu.

Worek endolimfatyczny jest nieczułą strukturą w obrębie ucha wewnętrznego. Jest on zwykle identyfikowany przez zgrubienie opony twardej tylnego dołu czaszki. Linia Donaldsona jest wykorzystywana jako punkt orientacyjny dla tego zabiegu. Linia ta przechodzi przez poziomą SSC i przecina tylną SSC.

Dekompresja worka endolimfatycznego jest ogólnie uważana za zabieg zachowawczy. Jednak niektórzy chirurdzy kwestionują długoterminową skuteczność tej procedury.

Wskaźnik powodzenia dekompresji worka endolimfatycznego jest wysoki. U niektórych pacjentów zabieg może powodować zawroty głowy i dzwonienie w uszach. Pacjenci mogą również odczuwać ból po zabiegu, który może być leczony lekami przeciwbólowymi.

Operacja odbarczenia worka endolimfatycznego jest wykonywana u pacjentów z ciężką postacią choroby Meniere’a lub u tych, u których inne metody leczenia okazały się nieskuteczne. Operacja ta jest na ogół bezpieczna i może być wykonana w warunkach ambulatoryjnych. Zazwyczaj jest zalecana dla pacjentów z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu, choć może być również odpowiednia dla pacjentów z ciężką chorobą Meniere’a.

Operacja budowy atrezji małżowiny usznej

Leczenie chirurgiczne atrezji małżowiny usznej jest wymagającym zabiegiem, który zawsze wykonuje doświadczony otolog. Wyniki operacji są zazwyczaj dobre. Słuch pacjenta zostaje przywrócony do normalnego zakresu słyszenia.

Wrodzona atrezja małżowiny usznej jest nieprawidłowością wynikającą z niepełnego lub opóźnionego rozwoju przewodu słuchowego zewnętrznego i kosteczek słuchowych. Jest to rzadki stan, który występuje we wczesnym okresie życia. Może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Stan ten może wpływać na słuch i powodować trudności w komunikacji i pracy w szkole. Ważne jest, aby wykonać badanie słuchu przed rozważeniem jakiegokolwiek leczenia. Badanie to pomoże również określić ciężkość stanu i czy operacja jest odpowiednia.

Zabieg chirurgiczny stosowany w celu naprawy wrodzonej atrezji małżowiny usznej polega na otwarciu kanału słuchowego, zbudowaniu nowej błony tympanalnej i wyłożeniu kanału skórą. Może to być zabieg jednostronny lub dwustronny.

Zabieg jest zwykle wykonywany przez otologa, który ma doświadczenie w wykonywaniu rekonstrukcji przewodu słuchowego. Chirurgiczna rekonstrukcja może być skuteczną opcją leczenia wrodzonej atrezji małżowiny usznej. Jednak ryzyko związane z operacją jest wysokie.

Wrodzona atrezja małżowiny usznej może występować jako część zespołu, takiego jak zespół Treacher Collins. Stan ten występuje zazwyczaj u mężczyzn, chociaż może wystąpić również u kobiet. Atrezja małżowiny usznej jest stanem, który może powodować utratę słuchu i trudności w lokalizacji źródeł dźwięku.

Najlepsze wyniki operacji atrezji uzyskuje się, gdy pacjent ma prawidłową błonę bębenkową. Częściowa błona bębenkowa może być obecna w częściowym kanale słuchowym lub błona bębenkowa może być powiększona.

Chirurgiczne leczenie atrezji jest ważne, ponieważ może przywrócić słuch w krytycznym etapie rozwoju dziecka. Atrezja słuchowa może powodować utratę słuchu, co może zakłócać pracę dziecka w szkole i zdolność do interakcji z innymi ludźmi.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *